Thần Vương Shop cung cấp dịch vụ giao hàng toàn quốc.

1. Thời gian giao hàng dự kiến:

1.1. Giao hàng tại các quận, huyện nội thành TP. Hồ Chí Minh:

- Thời gian giao hàng: 1-2 ngày

- Thời gian nhận hàng dự kiến: 1-2 ngày

1.2. Giao hàng đến các tỉnh thành từ Phú Yên trở vào:

- Thời gian giao hàng: 1-2 ngày

- Thời gian nhận hàng dự kiến: 2-3 ngày

1.3. Giao hàng đến các tỉnh thành từ Phú Yên trở ra:

- Thời gian giao hàng: 1-2 ngày

- Thời gian nhận hàng dự kiến: 3-7 ngày

Thần Vương Shop hỗ trợ giao hàng từ thứ 2 đến thứ 7 hàng tuần (trừ các ngày lễ, tết)

Khung giờ giao hàng: Khung giờ giao hàng của các đơn vị vận chuyển sẽ bắt đầu từ 08:00 đến 18:00 tối.

2. Phí vận chuyển:

Thần Vương Shop miễn phí giao hàng đến hết ngày 31.12.2021.