Ảnh hưởng của acid hữu cơ đối với mầm bệnh trên tôm và vi khuẩn Vibrio harveyi

Ngành nuôi tôm đang chiếm hơn 40% sản lượng tôm của thế giới. Nguyên nhân gây ra bệnh phát sáng do vi khuẩn Vibriosis là một bệnh tôm gây ra thiệt hại kinh tế lớn trong ngành công nghiệp tôm, là nguyên nhân của vấn đề tôm chết hàng loạt do nhiễm trùng. Một số trang trại ở Nam Á đã sử dụng thuốc kháng sinh để kiểm soát Vibrio harveyi, một tác nhân gây bệnh phát sáng trên tôm. Tuy nhiên, chủng kháng kháng sinh được tìm thấy gần đây ở nhiều trang trại nuôi tôm, điều này cho thấy cần thiết để phát triển các phương pháp kiểm soát mầm bệnh thay thế.

Acid béo chuỗi mạch ngắn là sản phẩm trao đổi chất của sinh vật và chúng đã được sử dụng làm chất bảo quản thực phẩm trong một thời gian dài. Acid hữu cơ cũng thường xuyên được thêm vào trong thức ăn chăn nuôi, nhưng không được sử dụng trong nuôi trồng thủy sản.

Trong nghiên cứu này, tác dụng ức chế tăng trưởng của các acid béo chuỗi mạch ngắn, cụ thể là acid formic, acid acetic, acid propionic và acid butyric trên Vibrio harveyi đã được nghiên cứu. Trong số 4 acid, acid formic cho thấy tác dụng ức chế mạnh nhất, tiếp theo là acid acetic, acid propionic và acid butyric. Nồng độ ức chế tối thiểu (MIC) của acid formic là 0,035%, ức chế sự tăng trưởng của Vibrio harveyi. Cơ chế ức chế chính dường như là hiệu ứng pH của acid hữu cơ. Giá trị nồng độ hiệu dụng 50 (EC50) ở 96h cho tất cả các acid hữu cơ được xác định là 0,023; 0,041; 0,03 và 0,066% đối với acid formic, acetic, propionic và butyric tương ứng.

Như vậy, với khả năng ức chế mạnh nên chúng thường được bổ sung vào thức ăn để mang lại giá trị cao hơn. Các kết quả nghiên cứu trong phòng thí nghiệm đã và đang khuyến khích xây dựng thức ăn cho tôm có bổ sung các acid hữu cơ để kiểm soát nhiễm trùng Vibrio ở các trang trại nuôi tôm.

Bài viết cùng danh mục:

Viết Bình luận